Liste des éléments
 » Argon
 » Azote
 » Bore
 » Brome
 » Etain
 » Fer
 » Fluor
 » Iode
 » Néon
 » Or
 » Plomb
 » Radon
 » Zinc
minéralogie élements Ti Titane

Ti - Titane - MÉTAL DE TRANSITION

1660°
3260°
47.867
-1
2
3
4
22
Ti
[Ar] 3d2 4s2
2
8
10
2
1.54
6.8281
Synthétique
Radioactif
Liquide
Gazeux
Titane Diagramme de configuration électronique
Diagramme de configuration électronique

Nom Titane
Numéro atomique 22
Masse atomique 47.867
Symbole Ti
Point de fusion 1660
Point d'ébullition 3260
Densité 4.54
Période 4
Groupe 4
Découverte 1791 Gregor
Abondance 5650
Radius 2
Electronégativité 1.54
Ionisation 6.8281
Nombre d'isotope 9
Configuration électronqiue [Ar] 3d2 4s2
Etats d'oxydation -1,2,3,4
Electron par niveau d'énergie 2,8,10,2

Minéral Dureté Densité Formule
Achalaite (Fe2+,Mn)(Ti,Fe3+,Ta)(Nb,Ta)2O8
Actinolite 5.50 / 5.50 2.98 Ca2(Mg4.5-2.5Fe2+0.5-2.5)S=5Si8O22(OH)2
Aenigmatite 5.00 / 6.00 3.74 Na4(Fe2+10Ti2)O4[Si12O36]
Aeschynite-(Ce) 5.00 / 6.00 5.19 (Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Aeschynite-(Nd) 5.00 / 6.00 4.60 Nd(Ti,Nb)2(O,OH)6
Aeschynite-(Y) 5.00 / 6.00 4.85 (Y,Ca,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Akaogiite TiO2
Alcaparrosaite 4.00 / 4.00 2.81 K3Ti4+Fe3+(SO4)4O·2H2O
Allanite-(La) 6.00 / 6.00 3.93 CaLaAl2Fe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Allendeite 4.84 Sc4Zr3O12
Alluaivite 5.00 / 6.00 2.76 Na19(Ca,Mn2+)6(Ti,Nb)3Si26O74Cl·2H2O
Almeidaite PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe3+)18O36(OH,O)2
Alsakharovite-Zn 5.00 / 5.00 2.90 NaSrKZn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4·7H2O
Altisite 6.00 / 6.00 2.64 Na3K6Ti2Al2Si8O26Cl3
Alumino-magnesiotaramite Na2CaMg3Al2(Si6Al2)O22(OH)2
Aluminomagnesiohulsite 6.00 / 6.00 3.84 Mg2AlO2(BO3)
Anatase 5.50 / 6.00 3.90 TiO2
Andreyivanovite FeCrP
Ankangite 6.50 / 6.50 4.44 Ba(Ti,V3+,Cr)8O16
Anzaite-(Ce) 5.05 Ce4Fe2+Ti6O18(OH)2
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55 Mn2+4Al4(AlMg)(VO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6
Armalcolite 6.00 / 6.00 4.00 (Mg,Fe2+)Ti2O5
Armbrusterite 3.50 / 3.50 2.78 Na6K5Mn3+Mn2+14[Si9O22]4(OH)10·4H2O
Arrojadite-(KNa) KNa3(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2
Asbecasite 6.50 / 7.00 3.70 Ca3TiAs6Be2Si2O20
Aspidolite 2.00 / 3.00 2.89 NaMg3(Si3Al)O10(OH)2
Astrophyllite 3.00 / 3.50 3.30 K2NaFe2+7Ti2(Si4O12)2O2(OH)4F
Augite 5.00 / 6.50 3.20 (Ca,Mg,Fe)2Si2O6
Azoproite 5.50 / 5.50 3.63 Mg2[(Ti,Mg),Fe3+]O2BO3
Bafertisite 5.00 / 5.00 3.96 Ba2Fe2+4Ti2(Si2O7)2O2(OH)2F2
Baghdadite 6.00 / 6.00 3.48 Ca3Zr(Si2O7)O2
Baotite 6.00 / 6.00 4.42 Ba4(Ti,Nb,W)8O16(SiO3)4Cl
Baratovite 3.50 / 3.50 2.92 KLi3Ca7Ti2(SiO3)12F2
Bario-orthojoaquinite 5.00 / 5.50 3.96 Ba4Fe2+2Ti2O2(SiO3)8·H2O
Barioperovskite BaTiO3
Bariopyrochlore 4.50 / 5.00 4.00 Ba2Nb2O7
Barytolamprophyllite 2.00 / 3.00 3.62 Na3(BaK)Ti3(Si2O7)2O2(OH)2
Batievaite-(Y) 5.00 / 5.50 3.45 Y2Ca2Ti(Si2O7)2(OH)2·4H2O
Batiferrite 6.00 / 6.00 BaTi2Fe3+8Fe2+2O19
Batisite 5.90 / 5.90 3.43 Na2BaTi2(Si4O12)O2
Batisivite 7.00 / 7.00 4.62 BaTi6(V,Cr)8Si2O29
Belkovite 6.00 / 7.00 4.16 Ba3Nb6(Si2O7)2O12
Belyankinite 2.00 / 3.00 2.32 Ca1-2(Ti,Zr,Nb)5O12·9H2O
Benitoite 6.00 / 6.50 3.60 BaTiSi3O9
Benyacarite 2.50 / 3.00 2.40 KTiMn2+2Fe3+2(PO4)4OF·15H2O
Berdesinskiite 6.00 / 6.50 V3+2TiO5
Berezanskite 2.50 / 3.00 2.66 KTi2(Li3Si12)O30
Betalomonosovite Na64Ti4(Si2O7)2[PO3(OH)][PO2(OH)2]O2(OF)
Biraite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.76 Ce2Fe2+Si2O7(CO3)
Bobshannonite 4.00 / 4.00 3.79 Na2KBa(Mn,Na)8(Nb,Ti)4(Si2O7)4O4(OH)4(O,F)2
Bornemanite 3.50 / 4.00 3.47 Na6BaTi2Nb(Si2O7)2(PO4)O2(OH)F
Braithwaiteite 2.00 / 2.00 3.75 NaCu2+5(Ti4+Sb5+)O2(AsO4)4[AsO3(OH)]2·8H2O
Brannerite 4.00 / 5.00 4.50 UTi2O6
Brookite 5.50 / 6.00 4.10 TiO2
Bulgakite Li2(Ca,Na)Fe2+7Ti2(Si4O12)2O2(OH)4(F,O)(H2O)2
Burovaite-Ca 2.73 (Na,K)4Ca2(Ti,Nb)8[Si4O12]4(OH,O)8·12H2O
Bussenite 4.00 / 4.00 3.63 Na2Ba2Fe2+TiSi2O7(CO3)O(OH)F·H2O
Byelorussite-(Ce) 5.50 / 6.00 3.92 NaBa2Ce2Mn2+Ti2Si8O26(F,OH)·H2O
Bykovaite 3.00 / 3.00 2.98 (Ba,Na,K)2(Na,Ti,Mn)4(Ti,Nb)2O2Si4O14(H2O,F,OH)2·3.5H2O
Byrudite 7.00 / 7.00 4.35 (Be)(V3+,Ti4+)3O6
Byzantievite 4.50 / 5.00 4.25 Ba5(Ca,REE,Y)22(Ti,Nb)18(SiO4)4(PO4,SiO4)4(BO3)9O22[(OH),F]43·1.5H2O
Cafarsite 5.50 / 6.00 3.90 Ca5.9Mn1.7Fe3Ti3(AsO3)12·4-5H2O
Cafetite 4.00 / 5.00 3.28 CaTi2O5·H2O
Calciobetafite 4.50 / 5.50 4.20 (Ca,Na)2(Nb,Ti)2(O,OH)7
Calciomurmanite 2.85 (Na)2Ca(Ti,Mg,Nb)4[Si2O7]2O2(OH,O)2(H2O)4
Calciosamarskite 6.50 / 6.50 4.48 (Ca,Fe,Y)(Nb,Ta,Ti)O4
Calzirtite 6.00 / 7.00 5.01 Ca2Zr5Ti2O16
Cámaraite Ba3Na(Fe2+,Mn)8Ti4(Si2O7)4O4(OH,F)7
Carbokentbrooksite 5.00 / 5.00 3.14 (Na)12(Na,Ce)3Ca6Mn3Zr3NbSi25O73(OH)3(CO3)·H2O
Carlosturanite 2.50 / 2.50 2.63 (Mg,Fe2+,Ti)21(Si,Al)12O28(OH)34·H2O
Carmichaelite 6.00 / 6.00 4.13 (Ti,Cr,Fe)(O,OH)2
Caryochroite 2.50 / 2.50 2.99 (Na,Sr)3(Fe3+,Mg)10Ti2Si12O37(H2O,O,OH)17
Cervandonite-(Ce) 5.00 / 5.00 (Ce,Nd,La)(Fe3+,Ti,Fe2+,Al)3O2(Si2O7)1-x+y(AsO3)1+x-y(OH)3x-3y, x=0.5, y=0.3
Chevkinite-(Ce) 5.00 / 5.50 4.50 Ce4(Ti,Fe2+,Fe3+)5O8(Si2O7)2
Chivruaiite 3.00 / 3.00 2.40 Ca4(Ti,Nb)5(Si6O17)2(OH,O)5·13-14H2O
Christofschäferite-(Ce) 6.00 / 6.00 4.00 (Ce,La,Ca)4Mn(Ti,Fe)3(Fe,Ti)(Si2O7)2O8
Ciprianiite Ca4(Th,REE)2Al(B4Si4O22)(OH)2
Cleusonite 6.00 / 7.00 4.74 Pb(U4+,U6+)Fe2+2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38
Columbite-(Mg) 6.50 / 6.50 5.04 MgNb2O6
Columbite-(Mn) 6.00 / 6.00 5.28 Mn2+Nb2O6
Crichtonite 5.00 / 6.00 4.46 Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38
Curetonite 3.50 / 3.50 4.31 Ba(Al,Ti)(PO4)(OH,O)F
Dalyite 7.50 / 7.50 2.84 K2ZrSi6O15
Davanite 5.00 / 5.00 2.76 K2TiSi6O15
Davidite-(Ce) 6.00 / 6.00 4.42 Ce(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38
Davidite-(La) 6.00 / 6.00 4.42 La(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38
Davidite-(Y) (Y,U)(Ti,Fe3+)21O38
Davisite CaScAlSiO6
Delindeite 3.30 Na2Ba2Ti3(Si2O7)2O2(OH)2·2H2O
Derbylite 5.00 / 5.00 4.50 Fe3+4Ti4+3Sb3+O13(OH)
Dessauite-(Y) 6.50 / 7.00 4.68 Sr(Y,U,Mn)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38
Dickinsonite-(KMnNa) 3.50 / 4.00 3.42 K(NaMn)CaNa3AlMn13(PO4)12(OH)2
Dingdaohengite-(Ce) 6.00 / 6.00 4.83 (Ce3+,La)4Fe2+(Ti,Fe2+,Mg,Fe3+)2Ti2Si4O22
Dissakisite-(La) 6.50 / 7.00 3.79 CaLaMgAl2(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Diversilite-(Ce) 5.00 / 5.00 3.68 Na2Ba6Ce2Fe2+Ti3Si12O36(OH)10·nH2O
Dmitryivanovite CaAl2O4
Dovyrenite 3.00 / 4.00 3.03 Ca6Zr(Si2O7)2(OH)4
Dualite 5.00 / 5.00 2.84 Na30(Ca,Na,Ce,Sr)12(Na,Mn,Fe,Ti)6Zr3Ti3MnSi51O144(OH,H2O,Cl)9
Ecandrewsite 5.00 / 5.50 4.00 ZnTiO3